Bio

Lenneke Gentle

Mijn naam is Lenneke Gentle en ik werk al ruim 20 jaar met kinderen, hun begeleiders, ouders en directie; zowel in het primair onderwijs als op het kinderdagverblijf en op peuterspeelzalen en voorscholen. Tijdens mijn werk als dansdocent en NT2 tutor op Basisschool Prinsehaghe legde ik de link tussen de begripsvorming (rekenen en taal) en dans. Van mijn directeur kreeg ik toestemming om uit te gaan proberen om dansend de woordenschat en de wiskundige begrippen 'aan te leren' bij onze peuters en kleuters. Doordat zij de concepten (SLO doelen) met hun lijf, zintuigen, materialen en muziek op een speelse manier konden ervaren was de betrokkenheid groot en maakten de kinderen zich de begrippen snel eigen. 'Aanleren' past volgens mij niet bij jonge kinderen, zij leren zelf, door concepten met hun lijf te ervaren. Daarom heb ik Taaldans en Rekendans ontwikkeld en bieden we dit met een team van docenten aan in Nederland.

Leuk om te connecten op LinkedIn!