Hoe leert een kind een taal?

We weten er veel over, als professionals. Allemaal onderzoeken en didactische principes; ze zitten in ons hoofd. En we proberen het allemaal toe te passen. Selecteren, voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Maar hoe beleeft een kind het leren van een (nieuwe) taal eigenlijk? 

Even een testje. Stel je voor: je bent 5 jaar gaat met je vader en moeder in Afrika wonen. De meester op school is lief en zingt alle liedjes heel duidelijk voor. Je krijgt er ook nog een woordbeeld bij, precies op het ritme van die prachtige Afrikaanse muziek. Probeer maar eens mee te zingen met dit filmpje

Je bent nog jong, dus je leert het snel. De melodie en het ritme zijn anders, maar wel te volgen. Na een week zing je het liedje al lekker mee. Maar weet je nu ook WAT je zingt? Om eerlijk te zijn: ik ben bijna 40 en begrijp nog steeds niet wat ik zing in het eerste liedje van het bovengenoemde filmpje. Omdat het nog losse klanken en woorden zijn en mij de betekenis volledig ontgaat. Ik heb het liedje dus geautomatiseerd en ken het van buiten. Maar nog niet van binnenuit.

Lees meer: Hoe leert een kind een taal?

Mooie Muziek vinden voor peuters en kleuters

Je wilt meer muziek gebruiken tijdens het spelen, werken, bewegen en eten met jouw peuters en kleuters. Logisch, muziek is sfeerbepalend en doet veel met kinderen. (en met jezelf) In onze inspiratiegroep wordt vaak gevraagd: "Maar waar vind ik dan goede muziek?" 

Een terechte vraag. Het antwoord: overal! 

Lees meer: Mooie Muziek vinden voor peuters en kleuters

Lekker gespeeld? Nu snel weer naar binnen hoor!

Kijk eens naar de kinderen met wie jij werkt. In een onbewaakt ogenblik waarin ze zelfstandig bezig zijn. Wat zie je dan? 

Ze zijn onbevangen, energiek, ze bewegen en spelen, ze praten het liefst de hele dag met elkaar en ze hebben veel plezier. Zo zijn ze gewoon. En zo leren ze ook. Dat kinderen voldoende kansen moeten krijgen om zich (onder andere) cognitief te ontwikkelen is een feit. Maar waarom moeten ze daar stil voor zitten en stil voor zijn? 

 • Goed nieuws: Aan de cognitieve ontwikkeling kan ook bewegend en spelend gewerkt worden.  
 • Beter nieuws: Steeds meer mensen weten dit en steeds meer voorscholen, kleuterscholen en basisscholen gaan bewegend leren. 
 • Het beste nieuws: Onderzoeken tonen het aan, in de praktijk blijkt het goed te werken en de politiek is er ook mee aan de slag. 

In deze blog introduceer ik het zee spel: een beredeneerd praktijkvoorbeeld van bewegend leren voor de laatste weken van het seizoen. Zowel voor peuters, kleuters, middenbouw en bovenbouw. Daaronder staan verwerkingstips, de doelen waaraan we werken, hoe beweging alle ontwikkelingsgebieden tegelijk raakt en tot slot wat relevante onderzoeken. En ouderbetrokkenheid natuurlijk! 

Het Zee Spel

Bewegend Leren is ook Buiten Leren. Gisteren hebben onze cursisten 'Het Zee Spel' bedacht en ik deel het graag met je. Leuk voor de laatste weken van het seizoen: een schoolbreed project voor peuters, kleuters, middenbouw en bovenbouw. 

Benodigdheden peuters: 

1 Zee (douchegordijn) 
1 Strandbal

Benodigdheden kleuters en oudere kinderen: 
5 Zeeën (douchegordijn) 
5 Strandballen

Lees meer: Lekker gespeeld? Nu snel weer naar binnen hoor!

VVE in beweging: bewegend leren met het jonge kind.

In Nederland zijn VVE programma's ontwikkeld die pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten handvatten geven in het ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen. Alle kinderen hebben baad bij bewegend leren, maar kinderen die op VVE locaties komen, zijn hier des te meer bij gebaat. Waarom kinderen met een andere moedertaal zo veel baat hebben bij beweging leest u in dit artikel " NT2 kinderen leren dansend Nederlands."

Om de VVE in beweging te brengen, heb ik een workshop ontwikkeld voor de trainers van de VVE programma's, zodat zij met hun locaties een eerste stap kunnen zetten richting meer bewegen en bewegend leren. Een rondleiding door wetenschappelijk onderzoek toont het belang aan om meer bewegend, dansend en spelend te gaan leren. We analyseren filmpjes uit les situaties waarin kinderen bezig zijn met bewegend leren en vervolgens gaan we natuurlijk lekker zelf aan de slag. Door de inzet van materiaal en muziek, kun je al binnen een minuut tot bewegend leren komen EN natuurlijk nog steeds doelgericht bezig zijn met het ontwikkelen van de woordenschat, klankonderwijs en rekenen. 

Lees meer: VVE in beweging: bewegend leren met het jonge kind.

De politiek danst met ons mee!

Mooi weer: Mooi nieuws! 

Naar aanleiding van onze brief naar de ministeries van OC&W, VWS en SZW heb ik al aardig wat mailcorrespondentie en telefoongesprekken gevoerd met de directie primair onderwijs en de directie sport. Sinds 23 mei is ook Dhr. Van Nispen betrokken in verband met zijn initiatiefwet voor meer beweging in het primair onderwijs. 

Op 11 juni gaan wij op gesprek bij het ministerie van VWS en OC&W zal ook aanschuiven. Natuurlijk hopen we dat er ook een afgezant van SZW present zal zijn. Het is pas compleet als de kinderen, ouders en professionals in de kinderopvang ook kunnen profiteren van dans- en bewegingslessen van professionals uit de buurt, aangezien de eerste duizend dagen van een kinderleven het meest belangrijk zijn voor de ontwikkeling.

Meer beweging: gym EN dans natuurlijk. 

Samen met de MBO en HBO dansvakopleidingen, de Kunstenbond, Dansbelang, LKCA, Vereniging voor Dans Onderzoek en daCi Nederland richten wij onze communicatie naar Van Nispen. Hij gaat voor meer beweging in het primair onderwijs, onder begeleiding van een professioneel opgeleidde docent. En dat is nodig. Hierin staan wij dan ook vierkant achter hem en de initiatiefwet. Uit correspondentie blijkt dat hij het aanleren van bewegingsvaardigheden belangrijk vindt en dat gymlessen van een vakdocent met een ALO diploma vooral ingezet worden als oplossing. Ik informeer hem regelmatig over hoe dans hiervoor ingezet kan worden, onder leiding van een gediplomeerd dansdocent: 

Lees meer: De politiek danst met ons mee!

Elke week online beweeginspiratie!

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Het nieuwe seizoen is bijna overal in Nederland al gestart. Dat betekent: met nieuwe energie weer lekker aan de slag. Hoe fijn is het om elke week een inspiratieboost te krijgen om op een makkelijke manier met peuters en kleuters in beweging te kunnen komen? Met materialen die je waarschijnlijk zelf al hebt liggen, kosteloos materiaal of leuk materiaal om nieuw aan te schaffen? 

Goed nieuws: wij gaan het voor je realiseren.
Gewoon op Facebook.
Elke donderdag hosten wij live: "Dansmaterialen voor peuters en kleuters."
Om 10:00 


Op donderdagochtend inspireert Lenneke, onze dans- en beweegspecialist, jou met een nieuw materiaal dat peuters en kleuters uitdaagt om lekker te gaan spelen, bewegen of om er samen mee te gaan dansen. En in dit speelse proces komen de kinderen als vanzelf in aanraking met zichzelf, de andere kinderen en natuurlijk de ontwikkelingsdoelen.

Het leuke is: je kunt ter plekke vragen aan haar stellen en zelf ook jouw inspiratie delen.

Wil je het filmpje liever op een ander moment bekijken? Prima, ook later kun je nog kijken, reageren en meelezen. 

Lees meer: Elke week online beweeginspiratie!

Initiatiefwet: meer beweging in het PO

Vandaag feliciteer ik Michiel van Nispen met het indienen van de initiatiefwet met betrekking op het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Het valt mij op dat beweging eigenlijk alleen maar gezien wordt als gymnastiek, terwijl dans ook een bewegingsvorm is die bijdraagt aan de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool.

Daarom heb ik hem een concreet voorstel gedaan met betrekking tot het verbreden van de term 'bewegingsonderwijs'. Dit voorstel heeft betrekking op het volledig dossier 34398. We zijn hier al langer over in gesprek met de ministeries van OC&W, VWS en SZW. Onze contacten hebben deze mail ook ontvangen om eea te kunnen bespoedigen. Lees mee in de correspondentie en laat ons (en de ministeries) ook weten hoe jij erover denkt. 

Lees meer: Initiatiefwet: meer beweging in het PO

Keuzevrijheid brengt meer in beweging

Vandaag doe ik een dansje op kantoor!

Gewoon, omdat ik zo blij ben dat er op dit moment enorm veel aandacht is voor beweging op de basisschool.

 • Het ministerie van OC&W zet zich er met man en macht voor in om meer beweging te krijgen op de basisschool.
 • De curricula voor maar liefst negen leergebieden worden onder de loep genomen en ook daar komt ook beweging bij kijken. 
 • Michiel van Nispen is bezig met zijn initiatiefwet om meer gym op school te krijgen onder leiding van een professionele vakdocent.
 • Het nieuwe Sportakkoord is weer een stukje verder gevorderd, waar ook opening komt voor niet bewezen interventies. 
 • We hebben een bijeenkomst gepland met beleidsmakers van OC&W, VWS en SZW om samen verder te praten over de essentie van beweging en de mogelijkheden.
 • De stuurgroep sport en cultuur groeit nader tot elkaar.
 • Sport is met een zeer uitgebreide campagne gestart 'Beweeg jij mee?'.
 • Onze petitie vanuit de Nederlandse danswereld 'Meer beweging op de basisschool: gym EN dans' heeft een vliegende start gemaakt. 

Begrijp me niet verkeerd: onze intentie is niet om het vak dans erdoor te drukken op school. Het gaat ons in de essentie om keuzevrijheid. Alle kinderen zijn anders. Is het dan niet het belangrijkst om kinderen zelf te laten kiezen tussen verschillende vormen van bewegen? Van moeten naar mogen: zelf kiezen = van binnenuit gemotiveerd zijn om dit te gaan doen. Daar bereiken wij veel meer mee dan kinderen te dwingen om te gaan sporten. Namelijk: plezier hebben in de beweegvorm die jij zelf hebt gekozen. 

Lees meer: Keuzevrijheid brengt meer in beweging

Vier weken Taal- en Rekendans uitproberen.

Kinderen die zich ontwikkelen door beweging, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Leren met je lijf is kind eigen, gezond, leuk en breinvriendelijk. Het biedt meer ontwikkelingsrendement en hoge ouderbetrokkenheid. Het werkt: onderzoek toont het aan in de praktijk zijn resultaten zichtbaar.

Zou je dit ook wel willen? Bij jou op locatie? We dagen je graag uit: ontvang vier weken lang onze dansdocent bij jou op locatie om zelf de proef op de som te nemen. 

De meerwaarde van dans. 

Jonge kinderen zijn in essentie beweging. Beweging, met name dans, biedt volgens wetenschappelijk onderzoek onnoemelijk veel voordelen. Zowel voor de kinderen als voor de jonge kind professionals zelf. Tijdens zijn juni lezing “Actieve kinderen zijn blije kinderen” in Amsterdam, haalde Beweegprofessor Scherder verschillende wetenschappelijke onderzoeken aan. “Veel mensen weten niet dat je tijdens het bewegen ook aan je cognitieve vaardigheden werkt. Hersenonderzoeken laten ons zien dat de neurale systemen die we aanspreken als we bezig zijn met leren, de cognitieve systemen, exact dezelfde systemen zijn als de motorische systemen.”

Bewegen en leren wordt in de neurowetenschap dus als een florissante combinatie bestempeld. 
Professor Scherder sprak over de essentie van beweging, muziek en denksport op school. Ik vroeg hem wat het voor kinderen zou kunnen betekenen als zij op school dans zouden krijgen. “Mijn mening doet er niet toe: het gaat erom wat de wetenschap zegt.” Nadat hij mij verzekerde dat als hij met mij mocht dansen dat het voor hem verrijkend zou zijn maar voor mij waarschijnlijk niet, formuleerde hij zijn antwoord:

“Dans is de top van de verrijkte leeromgeving omdat dit denksport, beweging en muziek verenigt. Het optimum zou zijn om dans te integreren in het onderwijs. Dit komt de brede ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.”

Onze docenten realiseren dit dagelijks door Taaldans® en Rekendans® in te zetten. Wat er in de klas gebeurd, zetten wij om in dans, beweging en spel. Kinderen ontdekken zo al bewegend op verschillende manieren concepten uit het taal- en rekenonderwijs. Door het fysieke geheugen en de beleving aan te spreken, 'weten' kinderen van binnenuit hoe concepten werken en leren we ze geen kunstjes aan van buitenaf.

De lessen worden dus allemaal op maat gemaakt, passend bij het thema en het netwerk van begrippen waar op dat moment mee gewerkt wordt. Tijdens de lessen zien de professionals als het ware de SLO doelen aan zich voorbij dansen, rappen, spelen, zingen en bewegen.

Het Proefles Pakket bij jullie op locatie.

Met 10 jaar ervaring in dansend leren, komen we het graag bij jullie laten zien. Je vraagt Het Proefles Pakket aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wij brengen een offerte op maat uit en koppelen de dichtst bijzijnde docent aan jullie locatie. De Taal- en Rekendans docent ontwikkelt een lessenserie en in overleg worden de 4 lesdagen vastgesteld: alle peuter- en/of kleutergroepen krijgen gedurende 3 weken 3x 45 minuten Taal- en Rekendans. De vierde les is een ouder/kind afsluiting. Hieronder is visueel weergegeven hoe het in elkaar zit: 

Wil jij je als dansdocent graag aansluiten bij ons team van Taal- en Rekendans docenten in Nederland en Belgie? Klik hier voor de aankomende cursus met werken en leren traject erbij. 

Lees meer: Vier weken Taal- en Rekendans uitproberen.

Dansen met Erik Scherder

Vanmorgen was ik bij zijn lezing in Amsterdam; actieve kinderen zijn blije kinderen. Met zijn welbekende zelfspot en grapjes, schetste hij de literatuur voor ons. Kinderen zouden veel moeten kunnen bewegen gedurende de dag, op school, op de opvang en thuis. Want, zo vervolgde hij zijn inleiding: investeren in beweging is investeren in de cognitieve ontwikkeling en in de opleidingsmogelijkheden van onze kinderen. Als kinderen opgroeien in een verrijkte omgeving, dan blijven lijf en brein gezond en blijven ze zichzelf uitdagen om de wereld te ontdekken. Zorg dus voor zo veel mogelijk uitdaging en ga fysieke dingen doen met kinderen. Bewegen, sporten, buiten spelen, wandelen, denksporten, musiceren en meer uitdagends.

Op school zitten kinderen te veel: het zou beter zijn als kinderen ook in de klas meer kunnen bewegen en spelen tijdens het leren. En natuurlijk tussendoor ook lekker twintig minuutjes naar buiten of een rondje rennen. 

Maar hoe staat de professor eigenlijk tegenover dansen? 

Lees meer: Dansen met Erik Scherder

Werkdrukverlaging: een vakdocent EN een ondersteuner op school.

 

Tijd besparen, aandacht focussen en geïnspireerd raken.
Drie ingrediënten waardoor wij ons ontspannen gaan voelen en het idee krijgen dat we kunnen doen waar we het voor doen in het onderwijs: voor de kinderen!

 

Veel scholen zitten nog in dubio; een vakdocent, een conciërge of een onderwijsassistent?  Hoe investeer je het budget voor de werkdrukverlaging zodat het daadwerkelijk iets op gaat leveren voor leerkrachten en kinderen? Motoriek en muziek lijken de voorkeur te hebben, maar ondersteuning is ook nodig. In dit artikel geef ik je tips om

 1. De juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plek te krijgen.
 2. Tijd en aandacht voor de leerkracht en de kinderen te creëren.
 3. Geïnspireerd te raken door de extra handen op de vloer zodat het tijd bespaart en leerrendement oplevert.
Lees meer: Werkdrukverlaging: een vakdocent EN een ondersteuner op school.