Werkdrukverlaging PO

Op 10 februari 2018 is het werkdrukakkoord ondertekend; een mooie eerste stap in de werkdrukverlaging in het basisonderwijs. Het lerarentekort en de salaristekorten zijn hiermee nog niet opgelost, maar het creëert wel mogelijkheden om leerkrachten te ontzorgen, te inspireren en tijdsbesparing aan te bieden.

Als educatieve partner in de onderbouw laten wij u graag zien waarom en hoe wij dit met bewegend leren (Taal- en Rekendans lessen) kunnen bewerkstelligen. Samen met de leerkracht, de directeur en het bovenschoolse stichtingsbestuur. Dit kan al gerealiseerd worden met (bij benadering) een derde deel van het budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van OC&W. 

 

"Ja! Ik wil Taal- en Rekendans op school." Mail mij gerust om een koffie- of belafspraak in te plannen, dan bekijken we de mogelijkheden op maat van uw school en/of bovenschoolse organisatie. Lenneke Gentle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Waarom

Als kinderen tussen 0 en 7 jaar onvoldoende bewegen,  dan heeft dit een negatieve invloed op de brede ontwikkeling. Dit zien we nu terug bij 23,5% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar die bewegingsachterstanden hebben en te dik zijn. (Voor het verslag van de kamervragen die hierover gesteld zijn klikt u hierVoor het zevende levensjaar zitten namelijk de meeste gevoelige en kritieke periodes om bepaalde functies te ontwikkelen, bijvoorbeeld motoriek, gevoelens, hechting, omgaan met leeftijdsgenoten, zien, klankontwikkeling, rekenen en taal. (de voedingsbodem voor de zaakvakken en de 21e-eeuwse vaardigheden) Deze ontwikkelingen worden in de jonge kind periode (0-7) grotendeels op gang gebracht door het kind te laten spelen, ontdekken en bewegen. Ontwikkeld een kind deze vaardigheden voor het zevende levensjaar niet, dan ontstaan er op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen. 

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen: investeer in de jonge kind periode. Beweging is de primaire motor tot ontwikkeling van het lijf, het brein en van talloze ontwikkelingsgebieden die alleen maar kunnen ontwikkelen als kinderen voldoende bewegen. Beweging is essentieel: beweging is breder dan alleen bewegingsonderwijs. Beweging is ook dans, muziek, spel en het fysiek beleven van concepten. In de Taal- en Rekendans lessen combineren onze docenten beweging, beleving, dans, muziek en spel. Neuropsycholoog Erik Scherder breekt er een lans voor in zijn college over de waarde van muziek en in zijn college over de waarde van spelen, bewegen en de breinontwikkeling.  

Tevens komen tijdens het bewegen 'gelukshormonen' vrij; de zogenaamde neurotransmitters Dopamine, Oxytocine, Endorfine en Serotonine. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkige en gezonde kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen succesvolle toekomst. Dit bereiken we niet door kinderen zittend onderwijs te laten volgen, maar dit kunnen we wel bereiken door onderwijs aan te bieden vanuit de essentie van kinderen: beweeglijkheid, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie om de wereld te ontdekken.

"Kilometers lange onderzoeken tonen aan dat wanneer kinderen zich motorisch onvoldoende ontwikkeld hebben, dit ook van invloed is op de leerprestaties. Daarom is bewegen voor jonge kinderen een daadwerkelijke levensbehoefte." ~Betsy van de Grift: Peuteren en Kleuteren (de breintheorie over het leren van het jonge kind)

Hoe

Door kleuters tijdens schooltijd meer laten bewegen en tegelijk te laten leren. Kinderen zijn in essentie beweging. Daar kunnen we gebruik van maken door beweging te koppelen aan de dingen die kinderen op school leren. Zowel cognitief (zaakvakken) als sociaal, emotioneel, motorisch, kunstzinnig en... eigenlijk kan alles in beweging worden gezet. Met een actief lijf, een actief brein, veel energie en plezier leren kinderen beter dan dat ze stil zitten aan een tafel.

"Investeer in een rijke leeromgeving waarin gespeeld wordt en creativiteit en nieuwsgierigheid centraal staat. Niet in methodes." ~ Prof. Dr. Sieneke Goorhuis Brouwer

De leerkracht ontzorgen, inspireren en tijdswinst bieden.

Door wekelijks een geschoolde docent op uw school alle kleuterklassen een les Taal- en Rekendans  te laten geven, voorkomen we beweegachterstanden en zorgen we tegelijk voor plezier, energie, betrokkenheid en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Tijdens de lessen wordt er niet alleen met het hoofd geleerd, maar wij betrekken het lichaamsgeheugen en het spiergeheugen in het leerproces. Hierdoor leren kinderen geen concepten van buiten kennen, maar 'weten' ze vanuit hun fysieke ervaring hoe een concept werkt. Een concept is bijvoorbeeld ruimtelijke oriëntatie, vormen, oriëntatie op geschreven en gesproken taal, leesplezier, omgaan met de telrij, begrijpend luisteren enzovoorts.  

De leerkracht is tijdens de les op de eigen manier betrokken: door mee te doen, door kinderen van een afstand te observeren, door registraties te doen in het leerlingvolgsysteem en door inspiratie op te doen om de oefeningen uit de les zelf te herhalen. Dit kan in de klas, in de speelzaal of buiten op het plein. Inzetten op langer buitenspelen is sowieso al erg goed, maar door in de verlengde buitenspeeltijd bewegend leren toe te voegen, creëert de leerkracht beredeneerd aanbod en wordt er leertijd uitgespaard. Een win win situatie. Extra bewegingsonderwijs kost tijd, bewegend leren bespaart tijd omdat er aan zo veel doelen tegelijk gewerkt wordt. 

 

"Ja! Ik ben overtuigd en wil graag verder praten." Mail mij gerust om een koffie- of belafspraak in te plannen, dan bekijken we de mogelijkheden op maat van uw school en/of bovenschoolse organisatie. Lenneke Gentle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Ouderbetrokkenheid vergroten

Doordat kinderen enthousiast thuis komen met liedjes, dansjes en spelletjes, worden ouders intrinsiek gemotiveerd om naar open lessen te komen kijken. Een mooi moment waarin ouders kunnen meemaken hoe kinderen leren en waar ze mee bezig zijn op school. De relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten wordt versterkt; een voorwaarde voor vertrouwen en leren. 

Verantwoording

Voor nog geen derde deel van het budget dat voor de komende drie jaar beschikbaar is gesteld, is het al mogelijk om alle kleuters, leerkrachten en ouders te bereiken. Graag reken ik het samen met u door om tot een werkelijk kostenplaatje te komen. Natuurlijk assisteer ik u graag bij de schriftelijke verantwoording van de lessen en zetten wij ons - indien nodig- in voor het onderzoek naar de werkdrukverlaging. 

Mailt u mij gerust voor meer informatie, een koffie- of belafspraak: 

Lenneke Gentle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ja! Ik ben enthousiast en ik wil graag informatie over:

Onderzoeken die leren door dans, spel, muziek en beweging kunnen ondersteunen: klik hier

De werkwijze van Studio Swing (tutorial): klik hier

Hoe leerling, leerkracht en dansdocent kunnen groeien door de samenwerking: klik hier

Hoe een directeur de lessen Taal- en Rekendans ervaart: klik hier

De aanmaak van gelukshormonen stimuleren door beweging: klik hier

Het aantal uur dat kinderen per dag moeten bewegen: klik hier 

Hoe scholen hun leeromgeving beweeglijker kunnen maken: klik hier