Werkdrukverlaging PO

Op 10 februari 2018 is het werkdrukakkoord ondertekend; een mooie eerste stap in de werkdrukverlaging in het basisonderwijs. Het lerarentekort en de salaristekorten zijn hiermee nog niet opgelost, maar het creëert wel mogelijkheden om leerkrachten te ontzorgen, te inspireren en tijdsbesparing aan te bieden.

Als educatieve partner in de onderbouw laten wij u graag zien waarom en hoe wij dit met bewegend leren (Taal- en Rekendans lessen) kunnen bewerkstelligen. Samen met de leerkracht, de directeur en het bovenschoolse stichtingsbestuur. Dit kan al gerealiseerd worden met (bij benadering) een derde deel van het budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van OC&W. 

 

Waarom

Als kinderen tussen 0 en 7 jaar onvoldoende bewegen, dan heeft dit een negatieve invloed op de brede ontwikkeling. Dit zien we nu terug bij 23,5% van de kinderen tussen 6 en 11 jaar die bewegingsachterstanden hebben en te dik zijn. Voor het zevende levensjaar zitten namelijk de meeste gevoelige en kritieke periodes om bepaalde functies te ontwikkelen, bijvoorbeeld

  • motoriek (0-6 jaar)
  • gevoelens
  • hechting
  • omgaan met leeftijdsgenoten
  • waarnemen
  • klankontwikkeling
  • rekenen
  • taal (0-6 jaar)

Deze ontwikkelingsgebieden vormen een significante voedingsbodem voor de persoonsontwikkeling en de ontwikkeling van de zaakvakken en de 21e-eeuwse vaardigheden. In de jonge kind periode (0-6) worden deze functies grotendeels ontwikkeld door het kind te laten spelen, ontdekken en bewegen. Ontwikkelt een kind deze vaardigheden voor het zevende levensjaar niet, dan ontstaan er op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen.

 

Gelukkige en sociale kinderen

Tevens komen tijdens het bewegen 'gelukshormonen' vrij; de zogenaamde neurotransmitters Dopamine, Oxytocine, Endorfine en Serotonine. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkige en gezonde kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen succesvolle toekomst. Dit bereiken we niet door kinderen zittend onderwijs te laten volgen, maar dit kunnen we wel bereiken door onderwijs aan te bieden vanuit de essentie van kinderen: beweeglijkheid, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie om de wereld te ontdekken.

Dansen maakt je niet alleen vrolijker, maar ook socialer. Bij dansen met een ander kind of met de klas, raken kinderen elkaar ook aan waardoor het hormoon oxytocine vrijkomt. Dit hormoon zorgt voor een verlaging van de bloeddruk, het hartritme en de hoeveelheid cortisol (stresshormoon). Dansen zorgt daarmee voor een vermindering van stress en een toename van sociaal gedrag. 

 

Bewegen of leren of bewegend leren?

De integratie van beweging met het cognitieve leerproces is op zich niet nieuw. In de methode Total Physical Response wordt al ruim 40 jaar over de hele wereld gewerkt met het koppelen van een begrip aan een beweging. Doordat niet alleen de hersenen betrokken zijn bij het leren, maar ook het lijf, worden begrippen beter onthouden.

Het boek "Leren in beweging" komt met een aantal onderzoeken die de integratie van beweging en leren aanmoedigen: bewegingsintegratie zorgt ervoor dat cognitieve doelen beter behaald worden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter scoren op bepaalde cognitieve testen wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden. Bovendien blijkt dat kinderen meer aandacht hebben en meer betrokken zijn bij de taak wanneer er bewegingsintegratie wordt toegepast.

Doordat kinderen op school beweging en leren combineren (bewegend leren) zijn kinderen fysiek actiever. Dit wordt geassocieerd met een betere motorische ontwikkeling en verminderde cardiovasculaire risicofactoren. Er zijn indicaties dat bewegend leren een rol kan spelen in de preventie van overgewicht en zwaarlijvigheid en in de ontwikkeling van cognitie. Ondanks de voordelen wordt er toch nog onvoldoende bewogen.

Hoe

Door kleuters tijdens schooltijd meer laten bewegen en tegelijk te laten leren. Kinderen zijn in essentie beweging. Door begrippen uit het thema om te zetten in beweging, dans en spel leren kinderen sneller en makkelijker omdat ze erbij mogen bewegen, praten en zingen. Met een actief lijf, een actief brein, veel energie en plezier leren kinderen beter dan dat ze stil zitten aan een tafel.

 

"Investeer in een rijke leeromgeving waarin gespeeld wordt en creativiteit en nieuwsgierigheid centraal staat. Niet in methodes."

~ Prof. Dr. Sieneke Goorhuis Brouwer

 

Bekijk hier hoe je tijdens een dans al bezig bent met allerlei begrippen. 

 

De leerkracht ontzorgen, inspireren en tijdswinst bieden.

Door wekelijks een geschoolde docent op uw school alle kleuterklassen een les Taal- en Rekendans  te laten geven, voorkomen we beweegachterstanden en zorgen we tegelijk voor plezier, energie, betrokkenheid en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Tijdens de lessen wordt er niet alleen met het hoofd geleerd, maar wij betrekken het lichaamsgeheugen en het spiergeheugen in het leerproces. Hierdoor leren kinderen geen concepten van buiten kennen, maar 'weten' ze vanuit hun fysieke ervaring hoe een concept werkt. Een concept is bijvoorbeeld ruimtelijke oriëntatie, vormen, oriëntatie op geschreven en gesproken taal, leesplezier, omgaan met de telrij, begrijpend luisteren enzovoorts.  

De leerkracht is tijdens de les op de eigen manier betrokken: door mee te doen, door kinderen van een afstand te observeren, door registraties te doen in het leerlingvolgsysteem en door inspiratie op te doen om de oefeningen uit de les zelf te herhalen. Dit kan in de klas, in de speelzaal of buiten op het plein. Inzetten op langer buitenspelen is sowieso al erg goed, maar door in de verlengde buitenspeeltijd bewegend leren toe te voegen, creëert de leerkracht beredeneerd aanbod en wordt er leertijd uitgespaard. Een win win situatie. Extra bewegingsonderwijs kost tijd, bewegend leren bespaart tijd omdat er aan zo veel doelen tegelijk gewerkt wordt. 

 

"Ja! Ik ben overtuigd en wil graag verder praten." Mail mij gerust om een koffie- of belafspraak in te plannen, dan bekijken we de mogelijkheden op maat van uw school en/of bovenschoolse organisatie. Lenneke Gentle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Ouderbetrokkenheid vergroten

Doordat kinderen enthousiast thuis komen met liedjes, dansjes en spelletjes, worden ouders intrinsiek gemotiveerd om naar open lessen te komen kijken. Een mooi moment waarin ouders kunnen meemaken hoe kinderen leren en waar ze mee bezig zijn op school. De relatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten wordt versterkt; een voorwaarde voor vertrouwen en leren. 

Verantwoording

Voor nog geen derde deel van het budget dat voor de komende drie jaar beschikbaar is gesteld, is het al mogelijk om alle kleuters, leerkrachten en ouders te bereiken. Graag reken ik het samen met u door om tot een werkelijk kostenplaatje te komen. Natuurlijk assisteer ik u graag bij de schriftelijke verantwoording van de lessen en zetten wij ons - indien nodig- in voor het onderzoek naar de werkdrukverlaging. 

Mailt u mij gerust voor meer informatie, een koffie- of belafspraak: 

Lenneke Gentle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Dans als ultieme verrijkte leeromgeving

De meeste mensen weten niet dat je met lichaamsbeweging óók werkt aan je geheugen, aan je cognitieve functies, schrijft Professor Dr. Erik Scherder in zijn boek: Laat je brein niet zitten. Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde circuits in het brein; het betreft dezelfde neurale systemen. Verbindingen tussen hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor geheugenprocessen, blijken ook belangrijk te zijn voor motorische processen. Bewegen is niet alleen van belang voor de slanke lijn, maar zeker ook voor de conditie van het brein! En omdat dansen als activiteit beweging met muziek combineert - en met emotionele expressie en sociale interactie - oppert Scherder dat dans weleens de ultieme verrijkte leeromgeving kan zijn.

Als we diep in de hersenen kijken, komen we bij de kleine hersenen. De kleine hersenen zijn verantwoordelijk voor het aanleren en automatiseren van nieuwe (dans)bewegingen. Uit onderzoek blijkt dat een onderdeel van de kleine hersenen - de 'anterior vermis' - actiever is wanneer er gedanst wordt op muziek, dan wanneer er bewogen wordt zonder muziek. Ondanks het kleine volume (de grootte van een perzik) bevat het cerebellum meer dan de helft van alle neuronen in de hersenen - wat aangeeft hoe belangrijk dit hersendeel is bij het bewegen.

Dat beweging ook invloed heeft op de leerprestaties is al uit veel onderzoeken gebleken. Citaat uit "Peuteren en Kleuteren" Van de Grift: "Kilometers lange onderzoeken tonen aan dat wanneer kinderen zich motorisch onvoldoende ontwikkeld hebben, dit ook van invloed is op de leerprestaties. Daarom is bewegen voor jonge kinderen een daadwerkelijke levensbehoefte."

Ja! Ik ben enthousiast en ik wil graag informatie over:

Onderzoeken die leren door dans, spel, muziek en beweging kunnen ondersteunen: klik hier

De werkwijze van Studio Swing (tutorial): klik hier

Hoe leerling, leerkracht en dansdocent kunnen groeien door de samenwerking: klik hier

Hoe een directeur de lessen Taal- en Rekendans ervaart: klik hier

De aanmaak van gelukshormonen stimuleren door beweging: klik hier

Het aantal uur dat kinderen per dag moeten bewegen: klik hier 

Hoe scholen hun leeromgeving beweeglijker kunnen maken: klik hier